logo_web
  • Free Singing-hour

unnamed

Áp dụng cho phòng thường từ chủ nhật đến thứ tư.

Từ 10h đến 14h: Miễn phí tiền giờ.

Từ 14h đến 18h: Giảm 70% tiền giờ.

Từ 18h đến 24h: Giảm 50% tiền giờ.

Loading images...